Xmed
Wyposażamy placówki medyczne w sprzęt najwyższej jakości

O XMED

Jesteśmy firmą złożoną z doświadczonych profesjonalistów
działających z sukcesami w branży medycznej od wielu lat.

Wspólnie postanowiliśmy powołać do życia XMED aby bez barier
i ograniczeń, planów sprzedażowych, targetów, smart-ów
i business review-ów realizować to co potrafimy robić najlepiej.

A co potrafimy? Kompleksowo wyposażać placówki służby
zdrowia, doradzać w sprawach projektowych i budowlanych.
Pomagać w opracowywaniu budżetów na inwestycje
medyczne oraz zapewniać pomoc w ich finansowaniu.
Potrafimy wszystko co jest związane z branżą medyczną.

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi i firmy działające w branży
medycznej zorientowane na wspólny sukces, doprowadzając każdy projekt
do szczęśliwego końca.

KONTAKT

Anna Popa
+48 530 624 335
biuro@xmed.biz.pl

Grzegorz Bąk
+48 570 760 200
grzegorzbak@xmed.biz.pl

Piotr Zadroga
+48 503 147 457
piotrzadroga@xmed.biz.pl